top of page

Politika privatnosti

Kolačići:

Ovaj sajt postavlja samo kolačiće koji su neophodni za funkcionisanje. U kolačićima koje postavlja ovaj sajt nema ličnih podataka.

Međutim mi pružamo veze ka drugim stranama sa njihovim vlastitim politikama o kolačićima:

Email

Ukoliko mi pošaljete email, koristiću Gmail da ga pročitam i odgovorim (Možete pročitati o politici privatnosti Gmail-a ovde: https://policies.google.com/privacy).

bottom of page